Skip to content

Wat is illiquiditeitspremie?

Bij de APV + build-up waarderingsmethode maakt de illiquiditeitspremie deel uit van het disconteringsvoetpercentage.

De illiquiditeitspremie wordt toegepast om rekening te houden met de moeilijkheid bij het verkopen van een midden- of kleinbedrijf (MKB).

Het vinden van een koper en allerlei moeilijkheden bij de overdracht kunnen ervoor zorgen dat het verkopen van het bedrijf, dus het bedrijf in ruil voor geld, lang kan duren. Hoe langer dit duurt, hoe waarschijnlijker het is dat de koper of investeerder in een ongewenste situatie kan terechtkomen. Aandelen van beursgenoteerde bedrijven kunnen bijna altijd direct worden verhandeld, dus het effect van illiquiditeit is daar verwaarloosbaar.

De illiquiditeitspremie vangt dus de hierboven beschreven nadelen op die worden ervaren bij het kopen van een midden- en kleinbedrijf. Het ene bedrijf is immers makkelijker en sneller te verkopen dan het andere bedrijf.

Als we accepteren dat illiquiditeit de waarde beïnvloedt, en zowel de theorie als empirisch bewijs suggereren dat dit het geval is, rijst de vraag hoe we dit het beste in de waarde kunnen verwerken. Bij de APV + build-up methode pas je de disconteringsvoet aan en gebruik je een hogere disconteringsvoet voor meer illiquide bedrijven.

Bij de waardering van bedrijven (MKB) is illiquiditeit een constant thema waar analisten over praten. Meestal leiden de gesprekken tot een vuistregel. De illiquiditeitspremie voor een makkelijk en relatief snel te verkopen bedrijf ligt tussen de 2 en 3%. Bij moeilijker te verkopen bedrijven, bijvoorbeeld wanneer er veel dezelfde soort bedrijven te koop staan, kan de illiquiditeitspremie oplopen tot 5% of meer.

Ook de omvang van het bedrijf en de waarde kunnen van invloed zijn. Hoe kleiner het bedrijf, hoe hoger de illiquiditeitspremie. Er is geen vaste formule voor het berekenen van de illiquiditeitspremie; de ervaring van de waarderingsdeskundige is hier zeker van toepassing.
Het waarderen van een bedrijf is geen exacte wetenschap; het vereist deels de ervaring, kennis en inzicht van de waarderingsdeskundige.

Als je een second opinion wilt over de illiquiditeitspremie kun je altijd contact met mij opnemen, ik help je graag.

Jelke Schaafsma
Business Valuation Expert

Business valuation expert.

Back To Top