Skip to content

Help mijn waardering komt uit op NUL € 0,00 Ondanks dat het bedrijf winstgevend is.

Een vaak voorkomende vraag gaat over waarom de verandering van het netto werkkapitaal zo’n grote invloed heeft op de bedrijfswaarde.

Een hele lage of zelfs € 0 waarde kan ontstaan doordat er veel geld vast zit in het netto werkkapitaal.

Als een bedrijf grote bedragen aan openstaande facturen heeft (debiteuren), kan het nog steeds een lage free cashflow hebben als er aanzienlijke bedragen vastzitten in crediteuren en andere operationele verplichtingen.

De bedrijfswaarde wordt sterk beïnvloed door de beschikbare free cashflows, omdat dit aangeeft hoeveel operationele cash het bedrijf genereert na aftrek van operationele uitgaven.

Het verbeteren van de bedrijfswaarde ligt vaak in het effectieve beheer van werkkapitaal en de cashflowconversiecyclus.

Werkkapitaal, dat de operationele liquiditeit van een bedrijf vertegenwoordigt, kan een aanzienlijke invloed hebben op de free cashflows en uiteindelijk de algehele bedrijfswaarde.

Werkkapitaaloptimalisatie houdt in dat bedrijven streven naar een evenwichtige verhouding tussen activa (zoals debiteuren) en passiva (zoals crediteuren).

Door debiteuren- en crediteurentermijnen te optimaliseren, kan een bedrijf de liquiditeit verbeteren en meer free cashflows genereren.

Kortere debiteurentermijnen betekenen snellere omzetting van verkoop in cash, terwijl het optimaliseren van crediteurentermijnen de beschikbaarheid van geld vergroot.

Een verbeterde cashflowconversiecyclus is eveneens belangrijk. Dit houdt in dat een bedrijf zijn operationele cycli versnelt, waardoor het sneller cash kan genereren uit zijn activiteiten.

Efficiëntere voorraden, kortere betalingstermijnen en effectief debiteurenbeheer zijn allemaal factoren die bijdragen aan een verkorte cashflowconversiecyclus.

Het resultaat van deze inspanningen is niet alleen een toename van de free cashflows, maar ook een verhoogde bedrijfswaarde.

Investeerders/kopers van een bedrijf hechten vaak veel waarde aan de mate van de free cashflows die een bedrijf genereert.

Het optimaliseren van werkkapitaal is een strategische zet die niet alleen de financiële stabiliteit versterkt, maar ook de bedrijfswaarde aanzienlijk kan vergroten.

Business valuation expert.

Back To Top