Skip to content

Is waarderen een simpele invul oefening?

Is het maken van een bedrijfswaardering een simpele invul oefening of is het toch een stuk ingewikkelder?

Het maken van een bedrijfswaardering is zeker geen simpele invuloefening, zelfs niet met behulp van online SaaS-tools.

Hoewel deze tools handig kunnen zijn voor het automatiseren van bepaalde berekeningen en het samenstellen van mooi opgemaakte waarderingsrapporten, is het beoordelen van de waarde van een bedrijf een complex proces dat verschillende factoren omvat.

Een bedrijfswaardering vereist een grondige analyse van financiële gegevens, markttrends, concurrentiepositie, groeipotentieel en andere relevante aspecten van het bedrijf.

Het omvat vaak ook het toepassen van verschillende waarderingsmethoden, zoals de discounted cashflow-methode, bijvoorbeeld binnen het DCF raamwerk de APV + build-up methode en transactie multiples.

Een waardering vereist ook een goed begrip van de specifieke context van het bedrijf, inclusief eventuele risico’s, markt dynamiek en toekomstverwachtingen.

Het interpreteren van gegevens en het maken van de juiste aannames zijn essentieel om een realistische en bruikbare waardering te verkrijgen.

Hoewel online tools kunnen helpen bij het voorkomen van fouten en stroomlijnen en versnellen van het proces, blijft het maken van een bedrijfswaardering een vaardigheid die expertise, ervaring en een diepgaand begrip van bedrijfsfinanciën en marktdynamiek vereist.

Jelke Schaafsma
Waarderingsdeskundige

Business valuation expert.

Back To Top